Przelewy zagraniczne

Przelewy walutowe lub zagraniczne:

IBAN – International Bank Account Number

Rachunek walutowy EUR:
IBAN: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021 TITLE : Świrk, 6778

Rachunek walutowy USD:
IBAN: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022 TITLE : Świrk, 6778

Rachunek dla przelewów zagranicznych w innych niż EUR I USD walutach:
IBAN: PL62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 TITLE : Świrk, 6778

Dane odbiorcy:
Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Michała Kajki 80/82/1
04-620 Warszawa, Polska

Bank odbiorcy:
BGŻ BNP Paribas SA
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 4
00-131 Warszawa, Polska

Kod SWIFT/BIC:  PPAB PLPK

 

Donations in EUR:
IBAN: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021 TITLE : Świrk, 6778

Donations in  USD:
IBAN: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022 TITLE : Świrk, 6778

Donations in  other currencies:
IBAN: PL62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 TITLE : Świrk, 6778

Receiver:
Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Michała Kajki 80/82/1
04-620 Warszawa, Polska

Receiver’s bank adress:
BGŻ BNP Paribas SA
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 4
00-131 Warszawa, Polska

SWIFT/BIC:  PPAB PLPK